Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz jednostek sektora publicznego.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

 • prawa cywilnego (w tym prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych, o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego, o ochronę własności/ posiadania, o zasiedzenie, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o wykonanie umów i roszczenia z tym związane, o zapłatę, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek)
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego ( w tym prowadzenie spraw o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy rodzicielskiej, z zakresu opieki i kurateli, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i roszczenia z tym związane)
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa pracy (w tym sporządzanie umów o pracę, pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę, prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie)
 • prawa administracyjnego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa medycznego,

Pomoc prawna w ramach Kancelarii świadczona jest poprzez:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych i środków odwoławczych,
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami polubownymi i w postępowaniu mediacyjnym,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów porozumień, uchwał, zarządzeń, statutów i regulaminów,
 • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych,
 • windykacja wierzytelności,
 • pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, jednostek sektora publicznego.